Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej prowadzącej do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. 2 . Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci i młodzieży. 3 . Aktywizacja społeczna, gospodarcza oraz rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży. 4 . Zapobieganie skutkom wychowania w niekorzystnych warunkach rodzinnych i środowiskowych. 5 . Upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 6 . Propagowanie idei samorządności lokalnej i budowy społeczeństwa obywatelskiego. 7 . Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe. 8 . Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 9 . Integracja społeczna różnych grup społecznych. 10 . Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych znajdujących się w trudnej sytuacji. 11 . Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 12 . Wspieranie prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. 13 . Kształtowanie i upowszechnianie postaw pro-przedsiębiorczych i pro- gospodarczych. 14 . Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej. 15 . Przeciwdziałanie bezrobociu. 16 . Edukacja ekonomiczna. 17 . Dążenie do zwiększania poziomu edukacji, umiejętności i kwalifikacji społeczeństwa. 18 . Kształcenie ustawiczne (w tym kształcenie zawodowe) w formach pozaszkolnych lub innych. 19 . Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich. 20 . Wspieranie procesu integracji walutowej w Europie. 21 . Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 22 . Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 23 . Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 24 . Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym proekologiczna działalność edukacyjna. 25 . Promowanie zdrowego stylu życia. 26 . Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego. 27 . Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 28 . Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów współpracy między społeczeństwami. 29 . Promocja i organizacja wolontariatu oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję