Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Organizowanie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób. 2 . Organizowanie imprez okolicznościowych wraz z zakupem drobnych upominków dla osób potrzebujących 3 . Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie kolonii wypoczynkowych, zdrowotnych, obozów, zimowisk, wczasów rodzinnych i wycieczek. 4 . Organizowanie działalności kulturalno 0374 oświatowej (imprezy artystyczne, kulturalne i oświatowe) oraz zakupu biletów wstępu na takie imprezy. 5 . Organizowanie różnych form imprez kulturalnych z możliwością uzyskania środków finansowych na cele charytatywne. 6 . Pomoc w poszukiwaniu pracy w formie organizowania szkoleń: - aktywnych metod poszukiwania pracy \(autoprezentacja\) oraz przyuczenia do zawodu. 7 . Pomoc osobom z rodzin patologicznych oraz samotnie wychowującym dzieci w formie materialnej, porady prawnej, szkoleń i organizacji czasu wolnego. 8 . Organizowanie i finansowanie charytatywnej działalności Stowarzyszenia na rzecz osób chorych, ubogich, zdesperowanych i uzależnionych w miarę istniejących potrzeb i środków finansowych. 9 . Tworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. 10 . Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków do przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. 11 . Tworzenie placówek całodobowego pobytu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 12 . Tworzenie i prowadzenie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Wsparcia Dziennego. 13 . Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych . 14 . Nauka edukacja ,oświata i wychowanie. 15 . Tworzenie i prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej. 16 . Działanie na rzecz kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 17 . Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. 18 . Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. 19 . Promocja i organizacja wolontariatu. 20 . Działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję