Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Celem Stowarzyszenia jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym i obłożnie chorym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej patologią i marginalizacją społeczną, godnego funkcjonowania w środowisku.
2. Zapewnienie rehabilitacji fizycznej i społecznej poprzez tworzenie oddziałów przedszkolnych i szkolnych, warsztatów terapii zajęciowej, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, imprez integracyjnych, prowadzenie Centrum Dziennej Aktywności, świetlic integracyjnych oraz psychoterapeutycznych, bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, finansowanie części zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.
3. Współpraca z organizacjami społecznymi, organami władzy państwowej i samorządowej, Kościołem, a także placówkami i osobami fizycznymi w kraju jak i za granicą.
4. Stała pomoc rodzinom i opiekunom w opiece nad dziećmi "sprawnymi inaczej" , zagrożonymi patologiami oraz marginalizacją .
5. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia na terenie Gminy Trzebownisko "domów samodzielnego życia".
6. Inicjowanie projektów dotyczących poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych żyjących na terenie gminy Trzebownisko, wraz z pozyskiwaniem środków na realizację tych programów
7.Inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących nawiązywaniu kontaktów krajowych i zagranicznych,
8.Propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie działań realizowanych na terenach innych gmin.
9. Inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na decyzje samorządów lokalnych dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych, zagrożonych patologią i marginalizacją.
10. Prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności,
11. Prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Stowarzyszenia i jego członków.
12. Prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i marginalizowanych m.in. przez prowadzenie własnych ośrodków leczniczo- i szkoleniowo rehabilitacyjnych, organizowanie różnych form rehabilitacji oraz współpracę z innymi wyspecjalizowanymi instytucjami w kraju i za granicą.
13. Organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej i artystycznej osób niepełnosprawnych i marginalizowanych. a także sportu, turystyki i rekreacji,
14. Prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, placówek rehabilitacyjnych, ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, poradni i innych tego typu placówek oraz współdziałanie z organizacjami i jednostkami organizacyjnymi właściwymi w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych,
15.Działanie na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego.
16. Powyższe cele Stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- rozdział "Działalność pożytku publicznego" niniejszego Statutu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję