Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Rejestrację i przyjmowanie niewidomych w poczet członków . 2 . Prowadzenie rehabilitacji podstawowej , leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych oraz prowadzenie własnych Ośrodków leczniczo-szkoleniowo-rehabilitacyjnych. 3 . działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny . 4 . Organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej, sportu, kultury, rekreacji oraz wypoczynku dorosłych i dzieci . 5 . Działania na rzecz podręczników szkolnych , czasopism drukiem powiększonym. 6 . Prowadzenie specjalistycznych bibliotek. 7 . Współdziałanie z organizacjami i instytucjami w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych osób niewidomych i instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej , prowadzenie własnych poradni, domów pomocy społecznej , świetlic terapeutycznych , ośrodków wsparcia, warsztatów terapii zajęciowej , zakładów aktywności zawodowej. 8 . Działania na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych , organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego, poradnictwa oraz pomocy w znajdowaniu zatrudnienia. 9 . Działania na rzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, instruktorów rehabilitacji , wolontariuszy , rodziców, opiekunów. 10 . Inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących niewidomych. 11 . Organizowanie konferencji , konkursów. 12 . Organizowanie indywidualnych pomocy dla członków w rozwiązywaniu życiowych problemów. 13 . Działania na rzecz profilaktyki uzależnień. 14 . Organizację i promocję wolontariuszy oraz innych form wsparcia. 15 . Prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz niewidomych z wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych publikacji oraz popularyzowanie zagadnień z zakresu profilaktyki i ochrony narządu wzroku.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję