Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe: 1 . Podstawowym celem Forum jest utrwalanie i rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na obszarze Województwa Lubelskiego oraz podejmowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć. 2 . Do zadań Forum należy w szczególności: a) współtworzenie wizji wszechstronnego rozwoju Miasta Lublina i regionu oraz ich miejsca w Polsce, Europie i świecie, b) tworzenie dobrych warunków rozwoju inicjatyw społecznych, c) podejmowanie działań zmierzających do wypracowania płaszczyzn i zasad współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną, d) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych wspomagających rodzące się i istniejące inicjatywy społeczne, e) tworzenie banku informacyjnego o inicjatywach społecznych oraz rozpowszechnianie tych informacji, f) integrowanie środowisk organizacji pozarządowych, g) podejmowanie inicjatyw i kształtowanie forum publicznej dyskusji nad dobrem wspólnym, h) promocja wspólnych działań i życia stowarzyszeniowego oraz wspólnotowego, i) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i innych osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, j) promowanie i wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, k) monitoring i rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych, l) wzajemna pomoc i integracja członków Forum, m\) promowanie i wspieranie rozwoju: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, n\) promowanie i wspieranie rozwoju: sportu, turystyki, wypoczynku i rekreacji, o) promowanie i wspieranie ochrony przyrody i środowiska naturalnego, p\) promowanie i wspieranie wolontariatu, 018b) promowanie i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii, r\) promowanie i wspieranie rozwoju mediów obywatelskich, s\) promowanie i wspieranie rozwoju integracji europejskiej oraz kontaktów międzynarodowych i współpracy przygranicznej, t) promowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, badań i rozwoju, u) promowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 01c0) promowanie i wspieranie rozwoju: społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji społecznej, dialogu obywatelskiego i innowacji społecznych, w) promowanie i wspieranie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kształcenia ustawicznego, x\) promowanie i wspieranie rozwoju poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, y) promowanie i wspieranie rozwoju działalności na rzecz osób w wieku senioralnym. z) promowanie i wspieranie edukacji patriotycznej i pamięci historycznej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję