Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

. Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych myślą chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej, 2 . Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu, inspirowanego ideą olimpizmu, z jego moralnymi wartościami: pokoju, wolności, szacunku, godności, tolerancji, przyjaźni,solidarności i fair play. 3 . Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnych warunkach materialnych; zagrożonych i nieprzystosowanych społecznie. 4 . Krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży w trosce o zapewnienie im prawidłowego rozwoju osobowości. 5 . Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa na obiektach sportowych i poza nimi, opierających się na normie personalistycznej jako naczelnej zasadzie postępowania. 6 . Wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne. 7 . Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 8 . propagowanie idei wolontariatu w kulturze fizycznej i sporcie. 9 . organizowanie obozów, wyjazdów, spływów, wędrówek, imprez sportowych, rekreacyjno-wychowawczych,kursów, szkoleń. 10 . Organizowanie zebrań, odczytów, prelekcji, kursów, konferencji, sympozjum oraz prowadzenie wydawnictw i publikacji. 11 . organizowanie szkoleń i doskonalenie kadry wychowawczo- instruktorskiej 12 . Pozyskiwanie nowych kadr instruktorsko- sportowych, 13 . Organizowanie i prowadzenie wszelkich form i dyscyplin sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i ekologicznych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję