Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) działalność w zakresie zdrowia ludzkiego na rzecz: a) osób ciężko chorych, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na chorobę nowotworową, b\) osób przewlekle chorych, c) osób starszych, w tym zagrożonych chorobami przewlekłymi, d\) rodzin osób wymienionych w lit. a\),b\),c\) w czasie sprawowania opieki i po ich śmierci, 2 \) ochrona i promocja zdrowia, 3 ) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 4 ) działalność charytatywna, 5 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 6 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 7 \) promocja i organizacja wolontariatu, 8 ) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 9 ) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 10 ) nauka, edukacja, oświata w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, 11 ) działalność polegająca na odbywaniu praktyk zawodowych dla studentów szkół wyższych, 12 ) działalność na rzecz rodziny, 13 ) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 14 ) wypoczynek dzieci i młodzieży oraz inna działalność rekreacyjna, 15 ) pomoc Polonii i Polakom za granicą w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej, 16 \) pomoc ofiarom wypadków drogowych, 17 ) inne formy działalności.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję