Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Doposażenie rzeczowe i finansowe placówek ochrony zdrowia i pomocy społecznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2 . Otaczanie specjalną opieką i wspomaganie finansowe ofiar ciężkich wypadków w pracy 3 . Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej dla pracowników, emerytów i rencistów będących w trudnej sytuacji materialnej w związku z wypadkami losowymi oraz chorobą. 4 . Wspomaganie i propagowanie stosowania nowych środków ochrony zdrowia w ramach profilaktyki i przeciwdziałaniu chorobom zawodowym. 5 . Zapobieganie patologii społecznej spowodowanej uzależnieniami i bezrobociem. 6 . Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 7 . Ochrona i promocja zdrowia; 8 . Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9 . Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 10 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 11 . działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 12 . pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 13 . upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję