Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Uznając prawo każdej osoby do życia w czystym środowisku oraz w swoich działaniach, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, Stowarzyszenie wyznacza sobie misję wpływania na poprawę stanu środowiska naturalnego, ochrony przyrody i zdrowia człowieka dążąc do dominacji działań prewencyjnych nad innymi koniecznymi formami ochrony i ratowania środowiska. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem grup mających szczególnie trudną sytuację życiową i materialną (osoby bezrobotne, osoby mieszkające na terenach byłych gospodarstw PGR, osoby niepełnosprawne i wykluczone społecznie). Stowarzyszenie określa sobie następujące cele: 1 . Integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ochrony środowiska. 2 . Inicjowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć ekologicznych. 3 . Podnoszenie świadomości ekologicznej ludności. 4 . Popularyzacja wiedzy przyrodniczej. 5 . Promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku. 6 . Wspieranie i tworzenie ruchów ekologicznych. 7 . Rozbudzanie tożsamości regionalnej. 8 . Zwalczanie bezrobocia. 9 . Rozwój lokalnej aktywności społecznej. 10 . Działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych. 11 . Promocja i wspieranie idei filantropii oraz pracy wolontarystycznej. 12 . Wspieranie rozwoju wsi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 13 . Promocja i wspieranie edukacji.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję