Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- zrzeszanie osób - organizatorów pomocy społecznej, działających na rzecz ochrony praw osób starszych i niepełnosprawnych, - prowadzenie doradztwa dla osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu pomocy społecznej, - prowadzenie szeroko rozumianej działalności szkoleniowo-edukacyjnej, w tym zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną, - prowadzenie działalności wydawniczej propagującej zagadnienia pomocowe, - tworzenie nowych rozwiązań i form w pomocy środowiskowej i instytucjonalnej, - prowadzenie domów pomocy społecznej, dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków wsparcia, punktów poradnictwa specjalistycznego. - promowanie nowych metod i technik działania w zakresie polityki społecznej, - monitorowanie sytuacji i działalności struktur instytucji pomocy społecznej oraz warunków życia mieszkańców regionu 0374 opracowywanie raportów z tym związanych, - podnoszenie umiejętności, szczególnie zawodowej kadry pomocy społecznej poprzez działalność edukacyjno0374szkoleniową, - propagowanie idei wolontariatu poprzez praktyczne angażowanie wolontariuszy w działania statutowe, - opracowywanie programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, • organizowanie sympozjów i konferencji naukowych, - opiniowanie aktów prawnych związanych z zabezpieczeniem społecznym oraz inicjowanie nowych rozwiązań w tym zakresie, - utworzenie i prowadzenie Centrum Usług Środowiskowych, - prowadzenie systemu stypendialnego wspierającego dzieci i młodzież, w tym: niepełnosprawną, z terenów wiejskich, z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, - prowadzenie działalności z zakresu pośrednictwa pracy na rzecz osób bezrobotnych, - prowadzenie form działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, - udzielanie pomocy ofiarom przestępstw drogowych, • utworzenie i prowadzenie przedszkoli. - prowadzenie ośrodka wczasowego - podejmowanie działań w celu przeciwdziałania handlowi ludźmi - podejmowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży - pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowe - realizowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnień , w szczególności alkoholizmowi i narkomanii - podejmowanie działań w celu reintegracji zawodowej i społecznej osób z wykluczenia społecznego - realizowanie projektów i programów przy wsparciu środków zewnętrznych, w tym środkó unijnych - realizacja zadań zleconych przez samorząd

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000001304
  • e-mail: esops@interia.eu
  • Telefon: 552362554
  • Adres: UL. CZERWONEGO 2, 82-300 ELBLĄG

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję