Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Kształtowanie u członków Klubu wysokich wartości moralnych zgodnie z duchem fair play. 2. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa . 3. Zapewnienie możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym. 4. Krzewienie zamiłowania do uprawiania sportu i rekreacji fizycznej. 5. Wspieranie i organizacja działalności charytatywnej w zakresie sportu. 6. Ochrona i promocja zdrowia poprzez uprawianie sportu. 7. Działalność sportowa na rzecz osób niepełnosprawnych. 8. Działalność o charakterze sportowym wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 9. Rozwój nauki , edukacji, oświaty i wychowania poprzez sport. 10. Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży, zwłaszcza w formie obozów sportowych. 11. Upowszechnianie kultury , sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji związanych ze sportem. 12. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 13. Upowszechnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport. 14. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii poprzez profilaktykę sportową. 15. Upowszechnianie działań o charakterze sportowym na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowa, w szczególności pomiędzy miastami partnerskimi Rybnika. 16. Promocja i rozwój wolontariatu wspierającego sport.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję