Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom, w szczególności poprzez tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych osób prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej. Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, poprzez indywidualną i zbiorową działalność fizjoterapeutów, w zakresie fizjoterapii, terapii ruchowej, masażu leczniczego itd., indywidualną i zbiorową działalność psychologów, psychoterapeutów; terapię logopedyczną, w in. formach.
2) Organizowanie i prowadzenie bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń poprzez rodziców i opiekunów prawnych osób z dziecięcym porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.
3) Organizowanie i prowadzenie własnych placówek rehabilitacyjno- adaptacyjnych dla osób z dziecięcym porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także współdziałanie z tego rodzaju placówkami w kraju i za granicą.
4) Nawiązywanie współpracy ze środowiskami naukowymi, instytucjami, organizacjami społecznymi w zakresie pomocy osobom z dziecięcym porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego; upowszechnianie wiedzy teoretycznej w zakresie rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego celem jej praktycznego wykorzystania.
5) Organizowanie i prowadzenie innych form działalności i podejmowanie inicjatyw mających na celu dobro dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym zmierzających do integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku dzieci zdrowych.
6) Prowadzenie działalności wydawniczej.
7) Współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.
8) Gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów Stowarzyszenia ,
9) Prowadzenie szkoleń dotyczących zagadnień związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym, a w szczególności Systemu Nauczania Kierowanego.
10) Prowadzenie i organizację wolontariatu.
11) Prowadzenie usług caterignowych finansowanych przez podopiecznych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję