Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Błazik, 5479

Kilka słów o beneficjencie

Nasza córeczka Hania urodziła się w lutym 2015 r. z zespołem wad wrodzonych, w tym z aberracją chromosomową, z licznymi wadami OUN m.in. małogłowiem. Są one przyczyną kolejnych zaburzeń, takich jak opóźnienie rozwoju psychoruchowego i fizycznego oraz rozszczep wargi.
Hania jest pod stałą opieką wielu poradni specjalistycznych. Przeszła szereg trudnych operacji i zabiegów, ale jeszcze więcej przed nią. Potrzebuje regularnych badań, specjalistycznego leczenia, ciągłej intensywnej rehabilitacji, wykraczających poza refundację NFZ i nasze możliwości. Hania wymaga całodobowej opieki, którą próbujemy jej zapewnić w domu najlepiej jak potrafimy.

Błazik, 5479
Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja Avalon posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i wspiera w sposób bezpośredni ponad 11 000 osób z niepełnosprawnościami oraz przewlekle chorych z całej Polski.

Umożliwiamy naszym podopiecznym dofinansowanie wydatków związanych z leczeniem rehabilitacją oraz najważniejszymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a także dajemy szansę na realizację indywidualnych celów i pasji OzN (projekt subkont “Weź sprawy we własne ręce” i platforma Helpuj.pl), prowadzimy holistyczną rehabilitację, nastawioną na osiągnięcie jak największej samodzielności i niezależności. Ponad to dajemy możliwość sportowego rozwoju w ekstremalnej formie (Avalon Extreme), a także przeciwdziałamy wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w obszarze seksualności i rodzicielstwa (Sekson).

Każdego dnia walczymy o zmianę społecznego postrzegania niepełnosprawności.

Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych. Obecnie jest to ponad 11 000 osób w różnym wieku z całej Polski.

Dane naszego OPP: