Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie” z siedzibą w Świdnicy została ustanowiona dnia 08.11.2016 r.
Fundacja ma na celu niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom, osobom z niepełnosprawnościami, starszym, ubogim, chorym i samotnym.
Podejmujemy różnorodne działania polegające na szeroko pojętej działalności dobroczynnej i charytatywne. Inicjujemy akcje i przedsięwzięcia, których celem jest pozyskiwanie środków finansowych na leczenie, rehabilitację, diagnostykę oraz poprawę warunków socjalno-bytowych dla Podopiecznych fundacji i ich Rodzin.
Realizujemy projekty na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu ich dyskryminacji i wykluczeniu. Wspieramy działania wspomagające edukację, promocję zdrowia oraz promocję i organizację wolontariatu.
W swoich działaniach koncentrujemy się na wspieraniu osób, które z różnych powodów (niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie, brak wiary we własne siły) nie są w stanie, w pełni uczestniczyć w lokalnym życiu społecznym i zawodowym. Mają trudności w codziennym życiu i potrzebują wszechstronnej pomocy oraz wsparcia.
Nasze działania kierujemy do każdej osoby i do każdego pokolenia wierząc, że każdy człowiek ma prawo do godnego życia i spełniania marzeń tych wielkich i tych malutkich.
Od stycznia 2019 r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Dane naszego OPP: