Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest: 1 ) rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, 2 ) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej, 3 ) integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania. 4 ) przeciwdziałanie patologiom społecznym, 5 ) pomoc osobom niepełnosprawnym, 6 ) działalność na rzecz ochrony środowiska, 7 ) współpraca międzynarodowa. 8 \) promocja miasta Opola. 9 ) zagospodarowywanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z dala od alkoholu i używek, 10 ) rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Dane naszego OPP: