Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja EMS PL zajmuję się ochroną życia i zdrowia ludzkiego, w szczególności poszukiwaniem ludzi zaginionych, jak również dziedzinami takimi jak ratownictwo i ochrona ludności,
pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
ochrona i promocja zdrowia,
nauka,edukacja oświata i wychowanie.

Dane naszego OPP: