Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

W grudniu 2015 roku Marwit Sp. z o.o. powołał do działania Fundację Marwit Smak Zdrowia, która działa w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Idea Działania Fundacji obejmują edukację w zakresie zdrowego odżywiania się oraz propagowanie aktywności fizycznej, jak również ochronę środowiska, rozwój środowisk wiejskich, pomoc społeczną oraz działalność charytatywną. Misją Fundacji Marwit Smak Zdrowia jest wspieranie działań dążących do promocji zdrowego odżywiania i zwiększenia aktywności fizycznej. To działanie na rzecz polskiego społeczeństwa związane z promocją zdrowego stylu życia, edukacją i profilaktyką zdrowotną wśród dzieci i młodzieży.Celem strategicznym Fundacji Marwit Smak Zdrowia jest poprawa zdrowia oraz przede wszystkim zmiana nawyków żywieniowych Polaków, poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych oraz realizację programów profilaktyczno – edukacyjnych w obszarach: świadomości zdrowotnej; zdrowego odżywiania; popularyzacji aktywności fizycznej i sportu.

Dane naszego OPP: