Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja MARE została założona w 2015 roku. Naszą główną misją jest ochrona ekosystemów morskich, poprzez dążenie do zmian społecznych i politycznych. Walczymy o przyszłość, w której społeczeństwo będzie posiadać wrażliwość i świadomość ekologiczną oraz żyć w harmonii z morzami i oceanami. O przyszłość, w której morza i oceany tętnią życiem i nie są nieustannie narażane na negatywne skutki działalności człowieka. Ponieważ to właśnie od dobrego stanu mórz i oceanów, stanowiących ponad 70% naszej planety, zależy przyszłość nasza i przyszłych pokoleń.

Na tę chwilę Fundacja MARE skupia swoje działania na projekcie dotyczącym wraku FRANKENA znajdującego się w Zatoce Gdańskiej (więcej informacji o kampanii na stronie: http://ratujbaltyk.fundacjamare.pl) oraz na działaniach dotyczących plastiku, sieci widm i zrównoważonego rybołówstwa.

Fundacja MARE jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce, której działania skupiają się wyłącznie na ochronie ekosystemów morskich, ze szczególnym naciskiem na ochronę ekosystemu naszego rodzimego Morza Bałtyckiego.

Dane naszego OPP: