Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych , w szczególności mieszkańców Gdyni, 2 . rozwój i promocja judo jako sportu dla wszystkich, 3 . dążenie do osiągania najwyższego poziomu sportowego w judo przez zawodników i godne reprezentowanie środowiska , regionu , miasta Gdyni oraz kraju, 4 . integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą, 5 . organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej

Dane naszego OPP: