Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa Sportowego Szczerbiec jest propagowanie zajęć sportowych w sekcjach oraz stwarzanie swym członkom, pracownikom, jak również społeczności Wolborza odpowiednich warunków do uprawiania kultury fizycznej i rekreacji.

Dane naszego OPP: