Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja DZIĘKI TOBIE działa od początku sierpnia 2015r. Dziś obejmujemy stałą opieką ponad 80 Podopiecznych.
To DZIĘKI TOBIE pomoc nabiera realnych kształtów. Do tej pory przekazaliśmy PONAD 3.000.000ZŁ na rehabilitację, leczenie, zakup leków i sprzętów medycznych, pomoc najuboższym. Wsparliśmy przedszkola, szkoły, oddziały integracyjne, stowarzyszenia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, domy opieki, domy dziecka, domy samotnej matki, najuboższe dzieci z parafii oraz inne fundacje.

Dane naszego OPP: