Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących i ich rodzin poprzez: 1 . Kompleksową działalność rehabilitacyjną, opiekuńczą, wychowawczą, kulturalną, oświatową i ewangelizacyjną, 2 . Działanie integracyjne włączające wychowanków w nurt życia społeczności ośrodkowej i lokalnej, 3 . Współdziałanie z rodziną (opiekunami prawnymi) wychowanków oraz instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP: