Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasza strona www: www.milosnicy-kultury.pl


Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie inicjowania, organizowania, wspierania i popularyzowania przedsięwzięć związanych z kulturą, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz prowadzenie działalności dobroczynnej.

Dane naszego OPP: