Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach prowadzi działalność pożytku publicznego: A. Działalność nieodpłatna: - ochrona i promocja zdrowia, - działalność hospicjów, placówek opieki długoterminowej - stacjonarnej, działów farmacji szpitalnej, - działalność poradni medycyny paliatywnej, - pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, - promocja i organizacja wolontariatu, - organizuje wsparcie dla rodzin pogrążonych w żałobie, w tym także dla dzieci i młodzieży osieroconej, - prowadzenie praktyk zawodowych, staży podyplomowych, specjalizacji, szkoleń, kursów i konferencji. 0c358 Działalność odpłatna: - ochrona i promocja zdrowia, - praktyka lekarska specjalistyczna, - działalność placówek medycznych - stacjonarnej opieki długoterminowej, - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, - prowadzenie praktyk zawodowych, staży podyplomowych, specjalizacji, szkoleń, kursów i konferencji. W ramach działalności statutowej Dom może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, z której dochód w całości przeznaczony jest na cele statutowe.

Dane naszego OPP: