Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Promowanie wartości rodzinnych i edukowanie w zakresie życia w rodzinie. Tworzenie telewizji i produkcji chrześcijańskich. Rozwijanie kultury chrześcijańskiej przez telewizję. Tworzenie zdrowej alternatywy dla Polaków w oglądaniu treści telewizyjnych. Wspieranie projektów kultury.

Dane naszego OPP: