Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja Pomost powstała w 2012 roku z inicjatywy Edwarda Szeligi, byłego więźnia.
Dzięki swoim działaniom Fundacja wprowadza potrzebną zmianę społeczną.
Zresocjalizowani więźniowie to oszczędność dla urzędów i bezpieczeństwo dla mieszkańców.
Fundacja funkcjonuje dzięki wsparciu instytucji publicznych i osób prywatnych.

Dane naszego OPP: