Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Klubu jest prowadzenie działalności sportowej i edukacyjnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach sportowych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 2 . Klub realizuje swoje cele poprzez: A. Planowanie i organizowanie sportowego życia pozalekcyjnego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną (w tym m.in. organizowanie treningów, turniejów\). 0c358 0c16fiską współpracę z klubami i szkółkami piłkarskimi na terenie miasta Tychy mającą na celu efektywniejsze szkolenie sportowe dzieci. C. Służenie pomocą merytoryczną klubom na terenie miasta Tychy. D. Wspieranie i czuwanie nad przebiegiem szkolenia sportowego w piłce nożnej w mieście Tychy. E. Angażowanie wszystkich uczniów oraz osób dorosłych do różnych form aktywności ruchowej gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. F. Uczestniczenie w imprezach sportowych, organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. G. Organizowanie zajęć sportowych (m.in. obozów, zgrupowań i szkoleń) dla uczestników szkół i osób dorosłych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. H. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. I. Organizowanie uczniom wszystkich klas oraz osobom dorosłym różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. J. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w rywalizacji zadań sportowych Klubu. K. Udział w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz w imprezach sportowych krajowych i międzynarodowych (w tym min. turniejach piłkarskich, wymianie młodzieży, obozowiskach). L. Upowszechnianie sportu dla wszystkich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej. M. Propagowanie działań Klubu jako ośrodka upowszechniającego kulturę fizyczną m. in. w formie szkółki piłkarskiej dla najmłodszych, dzieci i młodzieży. N. Przygotowywanie i udostępnianie członkom Klubu sprzętu sportowego.

Dane naszego OPP: