Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Popularyzacja kultury fizycznej. 2 . Krzewienie sportu wyczynowego i masowego wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 3 . Kształtowanie i propagowanie patriotyzmu, walorów moralnych oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich. 4 . Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie kultury fizycznej i sportu. 5 . Działalność na rzecz kultury i oświaty 6 . Przeciwdziałanie i zapobieganie patologiom społecznym, szczególnie wśród dzieci i młodzieży z grup ryzyka. 7 . Propagowanie aktywnego trybu życia jako środka pozytywnie wpływającego na stan zdrowia społeczeństwa. 8 . Wspomaganie członków Klubu w zakresie szkolenia i podwyższania kwalifikacji w dziedzinie sportu. 9 . Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej. 10 . Promowanie miasta Żory w kraju i za granicą.

Dane naszego OPP: