Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ochrona i promocja zdrowia, promowanie turystyki krajoznawczej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie kursów i szkoleń sportowych, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy na płaszczyźnie sportowej. Działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu. Prowadzenie działalności redakcyjnej i wydawniczej szerzącej idee klubu.

Dane naszego OPP: