Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe a. organizowanie imprez taneczno-muzycznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, b. stwarzanie coraz lepszych warunków do zdobywania umiejętności tanecznych, wokalnych i sportowych dla członków zespołów taneczno- muzycznych i sportowych, c. działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, także opieka nad osobami w różnym wieku, w trudnych sytuacjach życiowych \(zdrowotnych, materialnych lub wychowawczych\), d. rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej zespołów, e. inspirowanie i wspieranie osób uzdolnionych artystycznie, f. konsolidacja i działalność kulturalno-informacyjna w środowisku rodziców i ich dzieci, g. działalność dotycząca integracji z osobami niepełnosprawnymi, h. promocja talentów artystycznych, sportowych i innych uzdolnień \(pomoc w ich rozwijaniu\), i. organizowanie wyjazdów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, j. promocja zdrowia i oświaty zdrowia, k. promocja miasta Rypina oraz powiatu Rypińskiego w kraju i za granicą, l. organizowanie i świadczenie pomocy charytatywnej na rzecz potrzebujących,

Dane naszego OPP: