Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Dom świadczy mieszkankom usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Zapewnia miejsce zamieszkania, wyżywienia, odzież, obuwie, utrzymanie czystości, udziela pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, umożliwia udział w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkanek, zapewnia warunki do rozwoju i samorządności, umożliwia zaspokojenie potrzeb religijnych, kulturalnych, umożliwia nawiązywanie i stymulowanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną.

Dane naszego OPP: