Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla 65 osób niepełnosprawnych intelektualnie do 30 roku życia. W przypadki małej zdolności adaptacyjnej do zmiany otoczenia i ponad pięcioletniego okresu pobytu dopuszcza się dalsze przebywanie mieszkańców w Domu. W działalności Domu nadrzędnym celem jest dobro Mieszkańców, dlatego organizacja Domu, poziom i zakres usług świadczonych przez Dom uwzględniają takie wartości jak godność człowieka, poszanowanie jego praw osobistych, wolność, intymność, umożliwienie rozwoju osobowości i zapewnienie bezpieczeństwa. Ponadto Dom jest prowadzony zgodnie z zasadami personalizmu i miłości chrześcijańskiej oraz w duchu charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Domem kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za wypełnienie zadań określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Dane naszego OPP: