Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem ogólnym Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom z Chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi, ich rodzinom, opiekunom i osobom niepełnosprawnym poprzez: 1 - ochronę i promocję zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, krajoznawstwo oraz wypoczynek osób niepełnosprawnych, 2 - popularyzację wiedzy i upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów związanych z Chorobą Alzheimera, 3 - wymianę informacji i kształcenie osób opiekujących się chorymi, 4 - Organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, 5 - współpracę z organizacjami opierającymi swoją działalność na pracy wolontariatu w kraju i za granicą 6 - prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich 7 - przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, 8 - upowszechnianie oświaty, kultury i sztuki, zdrowia, turystyki i ochrony środowiska, 9 - upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z regionem, 10 - podejmowanie innych działań, które bezpośrednio i pośrednio wiążą się z postawionymi celami.

Dane naszego OPP: