Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Realizowanie zadań określonych uchwałami władz Klubu. 2 . Realizowanie uchwał Szkolnego Związku Sportowego z tytułu członkostwa w tym związku. 3 . Wychowanie młodzieży na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli. 4 . Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród młodzieży szkolnej. 5 . Organizowanie i prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży. 6 . Organizowanie osób dorosłych do działań na rzecz Klubu.

Dane naszego OPP: