Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Klub dziaŁa w obszarze użyteczności publicznej, a w szczególności w obszarach: a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, b\) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, c) przeciwdziałania uzaleznieniom, Klub prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa a celem Klubu jest: a\) krzewienie kultury fizycznej, b) organizowanie i rozwijanie nauki gry w piłkę nożna i inne dyscypliny sportu, c) popularyzacja piłki nożnej i innych dyscyplin sportu, d) wychowanie poprzez kulturę fizyczną , sport i rekrutacje, e) przeciwdziałanie uzależnieniom, f) organizacja czynnego wypoczynku dla dorosłych, młodzieży i dzieci, g) rozwijanie kontaktów z podobnymi organizacjami W kraju i zagranicą.

Dane naszego OPP: