Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia, ochrona i promocja zdrowia; kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży a także edukacja w tych dziedzinach a w szczególności: 1 ). Popularyzacja wszechstronnego rozwoju człowieka we wszystkich jego formach i dziedzinach. 2 ). Propagowanie prawidłowego żywienia, zdrowej naturalnej żywności i suplementacji diety poprzez jej popularyzację i edukację, 3 ). Podejmowanie wszelkich działań na rzecz szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej, 4 ). Współpraca i wymiana doświadczeń z zagranicznymi instytucjami o podobnym charakterze, 5 ). Prowadzenie działalności charytatywnej, 6 ). Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 7 \). Promocji i organizacji wolontariatu.

Dane naszego OPP: