Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Klub Sportowy Tytani Wejherowo działa od 01.04.2010 r. Działalność statutowa obejmuje: 1 . Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz działalność na rzecz zdrowia fizycznego i psychicznego społeczności lokalnej. 2 . Poprawa jakości i atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego oraz sportu w szkołach i placówkach oświatowych. 3 . Promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu.

Dane naszego OPP: