Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: 1 . Pomoc społeczna, polegająca na codziennym wsparciu i pomocy rodzinom działającym w systemie pieczy zastępczej (w różnych formach działalności) i ich podopiecznym - dzieciom, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, wyrównywaniu ich szans życiowych oraz przeciwdziałaniu w zakresie wykluczenia społecznego. 2 . Pomoc rodzinom działającym w systemie pieczy zastępczej w pokonywaniu barier formalno-prawnych i administracyjnych. 3 . Propagowanie idei zakładania i prowadzenia rodzin działających w systemie pieczy zastępczej. 4 . Poszukiwanie w kraju i za granicą oraz wdrażanie dobrych wzorców i praktyk w zakresie pieczy zastępczej.

Dane naszego OPP: