Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 2 . Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Dane naszego OPP: