Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia są działania mające na celu upowszechnianie kultury i sportu oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego młodzieży w szczególności zapasów, narciarstwa, kolarstwa i piłki ręcznej. Głównym celem jest stworzenie masowego i amatorskiego uprawiania tych dyscyplin.

Dane naszego OPP: