Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2 . działalność charytatywna, 3 . działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym w szczególności niesienie pomocy osobom starszym, w tym w trudnej sytuacji życiowej, oraz propagowanie aktywnego trybu życia wśród osób starszych, 4 . promocja i organizacja wolontariatu, 5 . przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym powiązanym z relacjami międzypokoleniowymi; 6 . udzielanie pomocy placówkom opiekuńczym, oświatowym, medycznym, domom opieki społecznej oraz domom seniora, 7 . prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom katastrof oraz klęsk żywiołowych, w szczególności niesienie pomocy osobom starszym, 8 . propagowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, w tym powiązanym z relacjami międzypokoleniowymi.

Dane naszego OPP: