Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są wszelkie działania zmierzające do niesienia pomocy w zakresie: 1 ) finansowania ochrony zdrowia oraz ratowania życia, 2 ) wspierania szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego, 3 \) wspierania edukacji prozdrowotnej, w tym prowadzenia i finansowania programów profilaktycznych oraz wspierania inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia, 4 ) finansowania zakupu sprzętu medycznego dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, w szczególności dla Oddziału Kardiologicznego, 5 \) finansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 6 \) udzielania wsparcia dla tworzenia nowych miejsc pracy, 7 ) udzielania pomocy w zakresie adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz adaptacji społeczno-zawodowej, 8 ) wspierania inwestycji w kapitał ludzki.

Dane naszego OPP: