Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1.DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, 2.POMOC SPOŁECZNA, 3.PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU, 4.PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, 5.DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA, OŚWIATOWA I EDUKACYJNA, 6.OCHRONA ZDROWIA I ŻYCIA, 7.DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I TURYSTYCZNA, 8.DZIAŁALNOŚĆ W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI, 9.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO (DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA), 10.PROPAGOWANIE IDEI INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, ORAZ PROMOWANIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZA GRANICAMI PAŃSTWA. 11.WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dane naszego OPP: