Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju człowieka zgodnie z Ewangelią i zasadami Katolickiej Nauki Społecznej oraz niesienie wielorakiej pomocy osobom najuboższym. 2 . Celem Stowarzyszenia jest pomoc duchowa i materialna potrzebującym, a w szczególności: 1 \) udzielanie wszechstronnej pomocy osobom ubogim, bezdomnym i uzależnionym, 2 \) udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom i osobom samotnym, 3 ) praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, 4 ) udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym i w podeszłym wieku, 5 ) troska o zachowanie życia ludzkiego od jego poczęcia i o właściwe warunki jego rozwoju, 6 ) promowanie zasad życia chrześcijańskiego.

Dane naszego OPP: