Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

doskonalenie procesu dydaktycznego i rozwoju psychofizycznego uczniów i przedszkolaków działania w kierunku wszechstronnych zainteresowań uczniów i przedszkolaków uczestnictwo w doskonaleniu programów dydaktycznych, wychowawczych oraz promowanie programów autorskich wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania działanie na rzecz osób niepełnosprawnych działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych wdrażanie nowatorskich metod edukacji działalność charytatywna

Dane naszego OPP: