Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem fundacji jest: 1 . zapewnienie opieki i pomocy osobom z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, cukrzycą, zaburzeniami gospodarki tłuszczowej, zaburzeniami odżywiania oraz innymi chorobami towarzyszącymi, 2 . prowadzenie i wspomaganie badań naukowych dotyczących prewencji i diagnostyki oraz metod leczenia chorób i zaburzeń, o których mowa w punkcie 1 , 3 . organizowanie i finansowanie inicjatyw, imprez zmierzających do poprawy zdrowa społeczeństwa oraz wspieranie edukacji i profilaktyki zdrowotnej, 4 . finansowanie i organizowanie wypoczynku dla osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, cukrzycą, zaburzeniami gospodarki tłuszczowej, zaburzeniami odżywiania oraz innymi chorobami towarzyszącymi.

Dane naszego OPP: