Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celu: 1 \) upowszechniania i promowania idei Sprawiedliwego Handlu; 2 ) budowania rozpoznawalności i pozytywnego wizerunku idei Sprawiedliwego Handlu; 3 \) tworzenia reprezentacji polskiego ruchu Sprawiedliwego Handlu; 4 ) wspierania podmiotów zainteresowanych działaniem na rzecz Sprawiedliwego Handlu; 5 ) wspierania inicjatyw zapewniających dostępność produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce; 6 ) wspierania badań nad funkcjonowaniem Sprawiedliwego Handlu i jego wpływem na producentów. 7 ) prowadzenia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dane naszego OPP: