Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a także rekreacji ruchowej oraz ochrony i promocji zdrowia, 2 .mobilizacja całego społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a w szczególności działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 3 .krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu, w tym także działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 4 .podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej, 5 .organizacja rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży; 6 .działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami poprzez sport i rekreację, 7 .przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez sport i rekreację, 8 .promowanie i organizowanie wolontariatu, 9 .organizowanie turystyki i krajoznawstwa.

Dane naszego OPP: