Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej, kulturalnej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej; 2 . wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; edukacja społeczna i patriotyczna; 3 . promowanie zdolnych dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich umiejętności; 4 . profilaktyka i terapia uzależnień oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej; 5 . promocja kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz promowanie zdrowego stylu życia; 6 . pomoc społeczna potrzebującym, propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego; 7 . wspieranie przedsiębiorczości, orientacji zawodowej, powrotu na rynek pracy oraz rozwoju zawodowego.

Dane naszego OPP: