Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celu: 1 ) organizowania i prowadzenia edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, na wszystkich szczeblach i etapach, 2 ) wspomagania edukacji, wychowania i rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, 3 ) umożliwiania nauki zawodu i zdobycia pracy przez osoby niepełnosprawne intelektualnie, 4 ) wspierania i organizacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie, 5 ) udzielania wszelkich form pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, a także ich rodzinom, 6 ) prowadzenia poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, 7 ) podejmowania innych działań na rzecz ochrony praw, rozwoju i pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Dane naszego OPP: